Розробка правової бізнес-моделі

ВинниченкоВінниченко Анна Олександрівна
Керуючий партнер, Адвокат

Завчасне юридичне опрацювання стратегії бізнесу є необхідною складовою для нівелювання ризиків та успішного впровадження бізнес-ідеї.

Відмінною рисою нашої юридичної компанії є бізнес-орієнтованість - ми обслуговуємо виключно бізнес. Нашими клієнтами є компанії різної спеціалізації: торгівля, виробництво, експорт с/г продукції, імпорт, інвестиції, будівництво, металургія, банківська справа, стратегічне планування, IT-сфера, аудиторські послуги, модельний бізнес і інше.

Надаючи юридичний супровід стартапу, ми готові поділитися своїми знаннями і накопиченим досвідом в питаннях створення і юридичного супроводу бізнесу, при цьому враховуючи, притаманні конкретному виду діяльності юридичні особливості і правові застереження.

Надаючи юридичний супровід стартапу, ми готові поділитися своїми знаннями і накопиченим досвідом в питаннях створення і юридичного супроводу бізнесу, при цьому враховуючи, притаманні конкретному виду діяльності юридичні особливості і правові застереження.

 

З урахуванням законодавчого регулювання та специфіки планованого бізнесу, юридичні послуги по розробці правової бізнес-моделі для стартапів включають в себе:
 • юридичне опрацювання різних варіантів діяльності компанії з наданням оптимальної схеми роботи конкретного бізнесу;
 • рекомендації по корпоративній структурі компанії (оформлення відносин між власниками);
 • аналіз дозвільної складової бізнесу (ліцензії, сертифікати тощо);
 • підбір оптимальної системи оподаткування;
 • підбір організаційно-правової форми компанії (ТОВ, ПП, АТ);
 • складання необхідних статутних документів, характерних для певної діяльності;
 • консультації щодо процедури створення бізнесу;
 • проведення реєстрації підприємства;
 • складання юридичного алгоритму здійснення різних видів угод;
 • складання всіх видів договорів, необхідних для ведення конкретного бізнесу;
 • складання внутрішньої документації підприємства (трудові, колективні договори, штатний розклад та ін.).
 

 


Етапи і строки:
Крок 1
1 година
Розробка технічного завдання (визначення виду і особливостей запланованого бізнесу, постановка цілей та завдань)
Крок 2
20-50 годин
Створення оптимальної юридичної стратегії бізнесу та її впровадження
Крок 3
20-50 годин
Складання необхідних документів для ефективного поточного функціонування бізнесу
Крок 4
2-4 години
Надання правових рекомендацій для клієнта по необхідним діям
Чому саме ми:
 • Профільність - спеціалізуємось на обслуговуванні бізнесу та вирішенні його завдань.
 • Податковий консалтинг - будучи податковими консультантами, ми надаємо рекомендації щодо оптимальної системи оподаткування створеного підприємства.
 • Персональний підхід - увраховуємо особливості розвитку і ведення бізнесу конкретного клієнта.
 • Лояльність - онадаємо юридичну допомогу на термінові питання в ненормованому робочому режимі.
 • Ефективність - високий показник якості послуг, що підтверджуєтьсядовірою постійних клієнтів.

Якщо Вам знадобилося зареєструвати ТОВ, зателефонуйте нам для отримання первинної безкоштовної консультації. Ми дамо Вам попередні рекомендації по справі і розрахуємо точну вартість послуги, якщо планується більше 2 засновників або засновник - нерезидент.

Наші кліенти про нас:
 
Поради юриста:
gavrilov 56
Провідний юрист судової практики:

«Если у Вас есть основания считать, что подача необходимых доказательств в суд станет со временем невозможной или затруднённой, или же что Ваши права нарушаются или существует реальная угроза их нарушения, Вы имеете право обратиться в хозяйственный суд с заявлением о применении предупредительных мер до подачи иска: истребование доказательств; осмотр помещений, в которых осуществляются действия, связанные с нарушением прав; наложение ареста на имущество»

gavrilov 56
Провідний юрист судової практики:

«По общему правилу, в случае отсутствия письменной формы договора моментом заключения договора считается получение лицом, направившим предложение заключить договор, ответа о принятии этого предложения. Вместе с тем нужно иметь в виду, что если для заключения договора необходимы также передача имущества или совершение иного действия (нотариальное заверение и т.д.), то договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества или совершения необходимого действия.»

gavrilov 56
Провідний юрист судової практики:

«После внесения изменений в Госреестр необходимо получить новую справку из управления статистики, в которой будут актуализированы данные о предприятии»

AA 561
Керуючий партнер, Адвокат:

«Если Вы систематически нуждаетесь в юридической помощи, имеет смысл рассмотреть правовой аутсорсинг – абонентское юридическое обслуживание, которое позволит сэкономить Вам расходы на содержание штатного юриста, его рабочего места и нормативной базы, оптимизировать налогообложение, а также не зависеть от его больничных, отпусков и других человеческих факторов»

artem 56
Провідний юрист судової практики:

«Претензия должна освещать все негативные стороны невозврата долга для должника, включать потенциальные штрафы, пени, проценты, судебные издержки, затраты на юридическое сопровождение, что способствует переговорам, и чаще всего исключает необходимость обращения в суд. При составлении претензии можно предложить компромиссный график погашения задолженности (рассрочка, отсрочка и др.)»

yl56
Провідний юрист податкової практики:

«При изменении юридического адреса юридического лица, ровно и как при регистрации юридического лица, во избежание возможных осложнений с налоговыми органами, следует избегать адресов массовой регистрации, к которым фискальная служба относится крайне негативно»

nikita 3
Провідний юрист практики супроводу ЗЕД:

«Если участники общества не желают уменьшать уставной капитал ООО в результате выхода одного из участников, следует получить согласие от участника о выходе из общества с передачей, тем или иным способом, своей доли участникам/участнику ООО, что не противоречит ст.53 ЗУ «О хозобществах»»

nadya 56
Кандидат юридичних наук, Адвокат
Провідний юрист податкової та митної практики:

«Точный размер судебного сбора можно высчитать, воспользовавшись формой на сайте: http://court.gov.ua/sudytax/ »

 
Для вирішення
Вашого питання
зв'яжіться з нами

(044) 280-20-04

(056) 760-95-43

абоЗамовте зворотній зв'язок
 
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Какие услуги включает разработка правовой бизнес-модели?

В ходе разработки правовой бизнес-модели осуществляется создание системы корпоративного управления с целью защиты прав владельцев бизнеса, а также составление учредительных документов компании с учетом целей и специфики ее деятельности. Юристы помогут подобрать оптимальную систему налогообложения (общая или упрощенная система в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины).

Также возможна юридическая экспертиза и предоставление консультаций по реструктуризации уже существующей корпоративной структуры (внесение изменений в уставные документы, изменение размера уставного капитала, наименование, местонахождение, переизбрание органов управления, открытие и закрытие филиалов и представительств).

Разработка правовой бизнес-модели включает сопровождение создания и регистрации юридических лиц или же напротив - ликвидацию по каким-либо причинам уже существующих юридических лиц: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, частных предприятий, кооперативов, общественных и благотворительных организаций, и др.

Как новому предприятию стать на учет как плательщику налогов?

Данный вопрос регулируется Порядком учета плательщиков налогов и сборов, утвержденном Приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011. Постановка на учет юридических лиц как плательщиков налогов и сборов в контролирующих органах осуществляется после: проведения государственной регистрации юридического лица; присвоения кода ЕГРПОУ.

Основанием для постановки на учет в контролирующем органе является поступление в этот орган:

- сведений из Единого государственного реестра или из соответствующей регистрационной карточки о проведении государственной регистрации юридического лица;

- документов, определенных разделом IV Порядка учета плательщиков налогов и сборов, а именно: заявление по форме № 1-ОПП, также необходимо предъявить документ, подтверждающий государственную регистрацию.

С момента взятия на учет налогоплательщик считается находящимся на общей системе налогообложения, если им не избран другой способ налогообложения.

Кто нуждается в услугах по разработке правовой бизнес-модели?

Услуги по разработке правовой бизнес-модели необходимы тем, кто только решил открыть свое дело. Так, юристы, выслушав и проанализировав все представления клиента о его будущем бизнесе, опираясь на нормы законодательства, а также юридическую практику помогут подобрать наиболее подходящую организационно-правовою форму предприятия: общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, частное предприятие или же другую, предусмотренную действующим законодательством (Глава 7 Гражданского кодекса Украины, Раздел 2 Хозяйственного кодекса Украины, Закон Украины «О хозяйственных обществах»).

Также необходимо серьезно подойти к выбору видов деятельности предприятия. С их полным перечнем можно ознакомиться в Классификаторе видов экономической деятельности, утвержденном приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 11.10.2010 года №457. От выбора вида экономической деятельности, в том числе, в дальнейшем будет зависеть система налогообложения. Следующий этап – проведение всех необходимых действий, собраний, подготовка учредительных документов и заявлений, их подача государственному регистратору. Данный вопрос регулируется Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

Услуги по разработке правовой бизнес-модели могут быть полезны и уже зарегистрированным предприятиям, которые еще не до конца определились с системой налогообложения, решением юридических вопросов или же планируют внести изменения в документацию о деятельности предприятия (изменение видов деятельности, наименования, смена руководителя и другие).

Дополнительно Вы можете ознакомится с публикациями наших юристов в СМИ.