Юридичний супровід

Вінниченко АннаВінниченко Анна Олександрівна
Керуючий партнер, Адвокат

Ефективне ведення бізнесу не може обійтися без професійного юридичного супроводу.

Як альтернатива штатному юристу, в розвинених країнах давно і обгрунтовано користується популярністю послуга класичного правового (юридичного) аутсорсингу - обслуговування діяльності компанії протягом багатьох років надійною юридичною фірмою.

Переваги такого абонентського юридичного обслуговування незаперечні: керівництво підприємства сфокусовано на веденні бізнесу та отриманні прибутку, маючи за своєю спиною команду надійних професійних юристів, готових у будь-який момент відстоювати інтереси постійного клієнта.

Юридична компанія WinnerLex здійснює як комплексну правову підтримку поточної господарської діяльності бізнес-структур (юридичний аутсорсинг), так і юридичний супровід при реалізації окремих завдань і проектів.

Юридичний аутсорсинг вигідніше, ніж робота штатного юриста тому, що не вимагає витрат на:

 1. Робоче місце співробітника компанії (меблі, оргтехніка тощо).
 2. Поточну діяльність штатного юриста (ліцензії на правові системи, придбання юридичної літератури, витрати на проїзд, телефон, канцтовари, підвищення кваліфікації тощо).
 3. Соціальний пакет - оплата відпустки, лікарняних та інших виплат, обов'язкових для співробітника підприємства.
 4. Податки (ПДФО, ЄСВ) – оплату послуг юридичної компанії клієнт щомісяця відносить до складу своїх витрат, чим оптимізує свій податок на прибуток.
 5. Робочий час – при абонентському юридичному обслуговуванні над завданням працюють одночасно кілька різнопрофільних юристів (підібраних в залежності від специфіки питання), в результаті чого час на виконання послуги в рази скорочується.

 

Юридичний аутсорсинг забезпечує комплексний правовий супровід бізнесу і включає в себе такі послуги:
 

 


Етапи і строки правового аутсорсингу:
Крок 1
1 година
Попередня консультація (аналіз необхідних послуг) технічного завдання на основі заявки клієнта
Крок 2
3-5 годин
Вивчення предмету консультації на основі наданиИзучение предмета консультации на основании предоставленных данных, существующей нормативно-правовой базы и судебной практики
Крок 3
3-10 годин
Составление письменного заключения по предмету налоговой консультации
Крок 4
1 година
Презентация результатов клиенту, предоставление необходимых разъяснений по предмету налоговой консультации

Фактично за зарплату одного співробітника на Вас працює цілий штат досвідчених юристів, без витрат на їх утримання, а також відгулів, лікарняних, декретів, відпусток та інших людських чинників.

Чому саме ми:
 • Пріоритетність - клієнт, який обслуговується за системою правового аутсорсингу, обслуговується на засадах терміновості і позачерговості.
 • Профільність - поглиблене знання специфіки бізнесу клієнта, більш ефективне рішення його завдань.
 • Оцінка податкових ризиків - будучи податковими консультантами, ми враховуємо всі податкові наслідки, які можуть виникнути в процесі діяльності підприємства.
 • Професіоналізм - наша компанія об'єднує фахівців в різних сферах правового обслуговування бізнесу, що дозволяє якісно і детально працювати над завданням клієнта.
 • Актуальність - оперативне повідомлення про зміни в законодавстві, які стосуються бізнесу клієнта.
 • Ефективність - високий показник якості послуг, що підтверджується довірою постійних клієнтів.

Якщо Вам потрібно замовити комплексне юридичне абонентське обслуговування, зателефонуйте нам для отримання первинної консультації. Ми спільно з Вами визначимо обсяг необхідних юридичних послуг та підберемо оптимальний пакет абонплати з урахуванням Програми лояльності для постійних клієнтів.

Наші клиенти про нас:
 
Поради юриста:
AA 561
Керуючий партнер, Адвокат:

«Если Вы систематически нуждаетесь в юридической помощи, имеет смысл рассмотреть правовой аутсорсинг – абонентское юридическое обслуживание, которое позволит сэкономить Вам расходы на содержание штатного юриста, его рабочего места и нормативной базы, оптимизировать налогообложение, а также не зависеть от его больничных, отпусков и других человеческих факторов»

AA 561
Керуючий партнер, Адвокат:

«При продаже доли в уставном капитале участник должен предложить покупку доли в первую очередь другим участникам ООО. При отказе других участников от покупки доли, участник имеет право продать свою долю в ООО третьим лицам»

AA 561
Керуючий партнер, Адвокат:

«В бизнесе нередки случаи, когда единоличный собственник предприятия является одновременно его директором. В такой ситуации необходимо при составлении устава предусмотреть порядок перехода прав и обязанностей директора в случае его смерти, так как до момента вступления наследников в наследство (6 месяцев) компания может остаться без лица с правом подписи банковских, налоговых, отчетных и других документов»

Nataliya Nedaschkovska min
Провідний юрист податкової практики:

«Если у Вас есть основания считать, что налоговые органы планируют провести проверку Вашего предприятия, необходимо заблаговременно проверить наличие и подготовить перечень первичных документов, которые подтверждают правильность ведения налогового и бухгалтерского учета»

danilova.jpg
Провідний юрист господарської практики:

«Если у Вас есть основания считать, что подача необходимых доказательств в суд станет со временем невозможной или затруднённой, или же что Ваши права нарушаются или существует реальная угроза их нарушения, Вы имеете право обратиться в хозяйственный суд с заявлением о применении предупредительных мер до подачи иска: истребование доказательств; осмотр помещений, в которых осуществляются действия, связанные с нарушением прав; наложение ареста на имущество»

artem 56
Провідний юрист судової практики:

«Если Вы собираетесь дать деньги в долг, помните, что устные показания не являются доказательствами в спорах о взыскании долга. Для подтверждения передачи в долг денежных средств (иных вещей) необходимо заключать договор займа и брать с должника расписку о получении денежных средств в полном объеме»

nikita 3
Провідний юрист практики супроводу ЗЕД:

«В случае осуществления представительством иностранной компании хозяйственной деятельности на территории Украины такое представительство должно встать на учет в налоговом органе по своему местонахождению в порядке, установленном центральным налоговым органом Украины, и получить статус постоянного представительства»

Dmytro Kharko min
Кандидат юридичних наук, Адвокат
Провідний юрист податкової та митної практики:

«При заключении договора поставки покупателю нужно знать, что приобретаемый товар можно использовать лишь в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием»

 
Для вирішення
Вашого питання
зв'яжіться з нами

(044) 280-20-04

(056) 760-95-43

абоЗамовте зворотній зв'язок
 

Дополнительно Вы можете ознакомится с публикациями наших юристов в СМИ.

 

 

 

...