Податкові спори

VMN 3326 Вінниченко Анна Олександрівна
Керуючий партнер, Адвокат

Одним з ефективних способів вирішення податкового спору є оскарження рішення (дії, бездіяльності) податкової інспекції в адміністративному суді.

Найбільш поширеною категорією податкових спорів в нашій практиці є оскарження податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками в актах податкових перевірок (зустрічних звірок, транзитних актів) про те, що угоди між контрагентами по ланцюжку є недійсними (нереальні, фіктивні, безтоварні, «нікчемні»), а саме підприємство - податковою ямою, транзитером, вигодонабувачем.

Завдяки злагодженій та ефективній роботі податкових юристів Юридичної компанії WinnerLex при судовому оскарженні рішень (дій, бездіяльності) податкових органів, позовні вимоги наших клієнтів повністю задовольняються, а наші клієнти позбавляються від обов'язку виплачувати необгрунтовані суми на сотні мільйонів гривень.

 

Види необґрунтованих податкових рішень і дій, які ми успішно оскаржуємо:

 • податкові повідомлення-рішення (в тому числі, про визнання угод недійсними - нереальними, фіктивними, безтоварними, "нікчемними");
 • податкові вимоги;
 • накази про проведення перевірок
 • присвоєння незаконного статусу підприємству (7, 8, 9, 23, 32 стан тощо);
 • відмови податкового органу у прийнятті податкової декларації;
 • рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ;
 • коригування в автоматизованих податкових системах, електронних базах (АС «Податковий блок»);
 • відмови у бюджетному відшкодуванні;
 • рішення про арешт майна;
 • письмові індивідуальні податкові консультації тощо
 

 


Етапи і строки податкового спору:
Шаг 1
1 година
Первинна оцінка перспектив справи
Шаг 2
8-16 годин
Розробка правової позиції на підставі наданих даних
Шаг 3
10-20 годин
Складання, погодження та поданння заяви до адміністративного суду
Шаг 4
від 1 місяця
Супроводження податкового спору в суді

 

 

Результатом нашого оскарження податкових рішень є
їх повне скасування!

Приклад рішення

 
Чому саме ми:
 • Оперативність - «швидка юридична допомога» при виникненні будь-яких податкових проблем.
 • Компетентність - володіючи великим досвідом роботи в податкових органах, наші податкові юристи виграють навіть найскладніші податкові спори.
 • Професіоналізм - беремо участь в розробці податкових законопроектів, проводимо семінари з податкових спорів, є авторами публікацій по податковим спорам в авторитетних виданнях.
 • Ефективність - високий показний вирішених податкових спорів, що підтверджується довірою постійних клієнтів.

Співпраця з юридичною компанією WinnerLex забезпечить безпеку Вашого бізнесу в податковій сфері. Спокій наших клієнтів - наша головна турбота.

Наши клиенты о нас:
 
Поради юриста:
yl56
Провідний юрист податкової практики:

«Если у Вас есть основания считать, что налоговые органы планируют провести проверку Вашего предприятия, необходимо заблаговременно проверить наличие и подготовить перечень первичных документов, которые подтверждают правильность ведения налогового и бухгалтерского учета»

yl56
Провідний юрист податкової практики:

«При зміні юридичної адреси юридичної особи, так само як і при реєстрації юридичної особи, задля уникнення можливих ускладнень з податковими органами, необхідно уникати адрес масової реєстрації, адже фіскальна служба ставиться до них вкрай негативно»

yl56
Провідний юрист податкової практики:

«У випадку отримання податкового запиту необхідно звертати увагу на зазначені підстави для тієї чи іншої дії контролюючих органів, так як досить часто такі підстави не передбачені чинним законодавством»

«Якщо Ви систематично потребуєте юридичної допомоги, є сенс розглянути правовий аутсорсинг - абонентське обслуговування, яке дозволить зекономити Вам витрати на утримання штатного юриста, його робочого місця та нормативної бази, оптимізувати податкове навантаження, а також не залежати від його лікарняних, відпусток та інших людських факторів»

danilova.jpg
Провідний юрист господарської практики:

«Якщо у Вас є підстави вважати, що подання необхідних доказів до суду буде з часов неможливою чи ускладненою, або що Ваші права порушуються чи існує реальна загроза їх порушенню, Ви маєте право звернутись до господарського суду з заявою про застосування заходів до подання позову: витребування доказів; огляд приміщень, в яких здійснюються дії, пов'язані з порушенням прав; накладення арешту на майно»

artem 56
Провідний юрист судової практики:

«Якщо Ви збираєтесь надати гроші в борг, пам'ятайте, що усні свідчення не є доказами в спорах про стягнення боргу. Для підтвердження передачі в борг грошових коштів (інших речей) необхідно укладати договір позики та брати з боржника розписку про отримання грошових коштів в повному обсязі»

nikita 3
Провідний юрист практики супроводу ЗЕД:

«У випадку здійснення представництвом іноземної компанії господарської діяльності на території України таке представництво повинно встати на облік в податковому органі за місцезнаходженням в порядку, встановленому центральним податковим органом України та отримати статус постійного представництва»

Dmytro Kharko min
Кандидат юридичних наук, Адвокат
Провідний юрист податкової та митної практики:

«При укладенні договору поставки покупцю необхідно знати, що товар, що придбавається можливо використовувати лише в підприємницьких цілях, або інших цілях, що не пов'язані з особистими, сімейними, домашніми чи іншим подібним використанням»

 
Для вирішення
Вашого питання
зв'яжіться з нами

(044) 280-20-04

(056) 760-95-43

абоЗамовте зворотній зв'язок
 
Відповіді на питання, що часто запитують:
Як захистити свої права та інтереси від неправомірних дій контролюючих органів?

Відповідно до ч.2 ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України, до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії або бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією або законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Як заявити про порушення своїх прав контролюючим органом?

Як визначено ч.1 ст.104 Кодексу адміністративного судочинства України, позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, а ч.1 ст.105 передбачено, що адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником . Позовна заява може бути відправлено до адміністративного суду поштою.

Як здійснюється стягнення коштів за податковим боргом в судовому порядку?

Частина перша статті 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України говорить: стягнення коштів за податковим боргом може здійснюватися в порядку звернення органу державної податкової служби до адміністративного суду з відповідним поданням про стягнення коштів. Подання подається до суду першої інстанції протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, які зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі і має містити, зокрема, підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника (част.3 ст.183-3 Кодексу адміністративного судочинства України).

Представление подается в суд первой инстанции в течение двадцати четырех часов с момента установления обстоятельств, которые обуславливают обращение в суд, по общим правилам подсудности, установленным этим Кодексом, в письменной форме и должно содержать, в частности, основания обращения с представлением, обстоятельства, которые подтверждаются доказательствами, и требования заявителя (част.3 ст.183-3 Кодекса административного судопроизводства Украины).

Додатково Ви можете ознайомитись з публікаціями наших юристів в ЗМІ.