Претензійна (досудова) робота

artem176Кулигін Артем Євгенійович
Провідний юрист судової практики

Досудове врегулювання спору в більшості випадків є оптимальним способом отримання необхідного клієнту результату, дозволяючи економити час і кошти в порівнянні з судовим процесом. При цьому важливим моментом є збереження або відновлення відносин з контрагентами, що сприяє подальшому взаємовигідному співробітництву між партнерами.

Вирішення суперечки необхідно починати з переговорів. Участь в переговорах кваліфікованого юриста - медіатора істотно підвищує ймовірність вирішення спору мирним шляхом і запобігання розвитку конфліктної ситуації.

Однак в разі, якщо переговори не принесли бажаного результату, необхідно здійснювати підготовчу досудову (претензійну) роботу.

 

В рамках досудової (претензійної) роботи Юридична компанія «WinnerLex» здійснює такі дії:
 • аналіз ситуації і документів, що підтверджують невиконання умов договору іншою стороною;
 • визначення перспективності досудового врегулювання і ефективних варіантів вирішення питання на користь клієнта;
 • формування доказової бази для можливогосудового розгляду ;
 • ведення переговорів від імені та в інтересах клієнта з його контрагентами з метою досудового врегулювання виниклого господарського спору;
 • складання та направлення на адресу контрагента претензії;
 • проведення переговорів про терміни і порядокповернення боргу ;
 • контроль надходження оплати.
Етапи і терміни надання послуги:
Крок 1
1 година
Попередня безкоштовна консультація (первинна оцінка необхідної послуги і узгодження)
Крок 2
від 5 годин
Переговорний процес (медіація) з контрагентом (або його юридичною службою) з метою врегулювання можливого господарського спору
Крок 3
від 3 годин
Складання претензії, контроль реагування контрагента і/або надходження оплати, виконання ним інших умов
Крок 4
від 3 годин
Розробка правових рекомендацій для клієнта по предмету послуги
Почему именно мы:
 • Оперативність - «швидка юридична допомога» при виникненні розбіжностей з контрагентами.
 • Профільність - спеціалізуємося на обслуговуванні бізнесу та вирішенні його завдань.
 • Персональний підхід - при претензійній роботі враховуємо особливості розвитку і ведення бізнесу конкретного клієнта.
 • Надійність - ми здійснюємо перевірку Вашого контрагента, виходячи з доступних баз даних, про що буде зафіксовано у відповідних документах для можливих податкових перевірок (у разі виникнення підозр про фіктивність контрагента).
 • Раціональність - принесена нами користь повинна бути набагато більша, ніж використані клієнтом ресурси.
 • Ефективність - високий показник дозволених корпоративних суперечок, що підтверджується довірою постійних клієнтів.

Якщо Вам потрібно скласти претензію або використати інший досудовий порядок вирішення спору, зателефонуйте нам для отримання первинної безкоштовної консультації. Ми дамо Вам попередні рекомендації по справі і розрахуємо вартість послуги.


Наши клиенты о нас:
 
Порада юриста:
artem 56
Провідний юрист судової практики:

«При регистрации юридического лица, закон не обязывает заверять нотариально подписи участников общества и получать печать. Однако, во избежание в дальнейшем ряда проблем, разрешение которых потребует затрат времени и денег, рекомендуем заверять подписи участников и получать печать предприятия»

artem 56
Провідний юрист судової практики:

«Претензия должна освещать все негативные стороны невозврата долга для должника, включать потенциальные штрафы, пени, проценты, судебные издержки, затраты на юридическое сопровождение, что способствует переговорам, и чаще всего исключает необходимость обращения в суд. При составлении претензии можно предложить компромиссный график погашения задолженности (рассрочка, отсрочка и др.)»

artem 56
Провідний юрист судової практики:

«Если Вы собираетесь дать деньги в долг, помните, что устные показания не являются доказательствами в спорах о взыскании долга. Для подтверждения передачи в долг денежных средств (иных вещей) необходимо заключать договор займа и брать с должника расписку о получении денежных средств в полном объеме»

AA 561
Керуючий партнер, Адвокат:

«Если Вы систематически нуждаетесь в юридической помощи, имеет смысл рассмотреть правовой аутсорсинг – абонентское юридическое обслуживание, которое позволит сэкономить Вам расходы на содержание штатного юриста, его рабочего места и нормативной базы, оптимизировать налогообложение, а также не зависеть от его больничных, отпусков и других человеческих факторов»

gavrilov 56
Провідний юрист судової практики:

«Если у Вас есть основания считать, что подача необходимых доказательств в суд станет со временем невозможной или затруднённой, или же что Ваши права нарушаются или существует реальная угроза их нарушения, Вы имеете право обратиться в хозяйственный суд с заявлением о применении предупредительных мер до подачи иска: истребование доказательств; осмотр помещений, в которых осуществляются действия, связанные с нарушением прав; наложение ареста на имущество»

nikita 3
Провідний юрист практики супроводу ЗЕД:

«Если участники общества не желают уменьшать уставной капитал ООО в результате выхода одного из участников, следует получить согласие от участника о выходе из общества с передачей, тем или иным способом, своей доли участникам/участнику ООО, что не противоречит ст.53 ЗУ «О хозобществах»»

nikita 3
Провідний юрист практики супроводу ЗЕД:

«В случае осуществления представительством иностранной компании хозяйственной деятельности на территории Украины такое представительство должно встать на учет в налоговом органе по своему местонахождению в порядке, установленном центральным налоговым органом Украины, и получить статус постоянного представительства»

nadya 56
Кандидат юридичних наук, Адвокат
Провідний юрист податкової та митної практики:

«При заключении договора поставки покупателю нужно знать, что приобретаемый товар можно использовать лишь в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием»

 
Для вирішення
Вашого питання
зв'яжіться з нами

(044) 280-20-04

(056) 760-95-43

абоЗамовте зворотній зв'язок
 
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Какой срок установлен для рассмотрения претензии?

На рассмотрение претензии даётся месячный срок, со дня её получения, поэтому претензия подписывается уполномоченным лицом и направляется адресату заказным или ценным письмом или вручается под расписку (ч. 5-6 ст. 222 ХК Украины).

В тех случаях, когда обязательными для обеих сторон правилами или договором предусмотрено право перепроверки забракованной продукции (товаров) предприятием-изготовителем, претензии, связанные с качеством и комплектностью продукции (товаров), рассматриваются в течение двух месяцев (ч. 2 ст. 7 ХПК Украины).

Если к претензии не приложены все документы, необходимые для ее рассмотрения, их истребуют у заявителя с указанием срока их представления, который не может быть менее пяти дней, не учитывая времени почтового обращения. При этом течение срока рассмотрения претензии приостанавливается до получения затребованных документов или окончания срока их подачи. Если затребованные документы в установленный срок не поступили, претензия рассматривается по имеющимся документам (ч. 3 ст. 7 ХПК Украины).

Какие действия могут быть осуществлены сторонами после направления претензии в рамках досудебного урегулирования спора?

В первую очередь нужно знать, что предприятия и организации, получившие претензию, обязаны удовлетворить обоснованные требования заявителя (ч. 6 ст. 222 ХК Украины).

При рассмотрении претензии предприятия и организации в случае необходимости должны провести сверку расчетов, провести судебную экспертизу или совершить другие действия для обеспечения досудебного урегулирования спора (ч. 4 ст. 7 ХПК Украины).

О результатах рассмотрения претензии заявитель должен быть уведомлен письменно (ч. 8 ст. 222 ХК Украины).

Какие обязательные требования к форме ответа на претензию?

Ответ на претензию подписывается полномочным лицом и направляется заявителю заказным или ценным письмом или вручается ему под расписку (ч. 8 ст. 222 ХК Украины).

В ответе на претензию указываются:

 • полное наименование и почтовые реквизиты предприятия, организации, дающих ответ, и предприятия или организации, которым направляется ответ; дата и номер ответа; дата и номер претензии, на которую дается ответ;
 • если претензия признана полностью или частично, - признанная сумма, название, номер и дата расчетного документа на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;
 • если претензия отклонена полностью или частично, - мотивы отклонения со ссылкой на соответствующие нормативные акты и документы, обосновывающие отклонение претензии;
 • перечень прилагаемых к ответу документов и других доказательств.

Если претензия отклонена полностью или частично, заявителю должны быть возвращены оригиналы документов, полученных с претензией, а также направлены документы, обосновывающие отклонение претензии, если их нет у заявителя претензии. Если претензия об уплате денежных средств, к которой приложено платежное требование-поручение, признана полностью или частично, в платежном требовании-поручении указывается признанная сумма. (ст. 8 ХПК Украины).

Дополнительно Вы можете ознакомится с публикациями наших юристов в СМИ.